sozo.cz
.

Potřebuješ vyznat své hříchy (?)

Potřebuješ vyznat své hříchy a očistit se od nich, abys byl přijat a spasen!!!   Děkuji, nemám zájem, raději spoléhám na toho, kdo to už dávno udělal nejen za mě, ale také za celý svět a mnohem, mnohem lépe.   Židům 1:3 (Ježíš) jenž, je září jeho (Boha Otce) slávy…

Tolik omylů??

Konec světa je obrovský byznys. Obyvatelé Země se bojí o svůj život. Když jim tedy řeknete o blížící se apokalypse, zaujmete přinejmenším jejich pozornost. Kolik zklamání podvedených od předvídačů konce? Nespočet. Kolik sebevražd? Nespočet. Kolik destruktivního chování, pro přesvědčení, že svět stejně brzy skončí? Nebo kolik lidí vyšlo ven, opustili…

Náboženství strachu

Pokud neuděláš toto, Bůh tě opustí. Pokud uděláš toto, budeš zanechán. Pokud neuděláš toto, skončíš v pekle. Pokud uděláš toto, Bůh tě bude soudit. Pokud neuděláš toto, budeš navěky zatracen a mučen. Strach, strach a jenom strach. Láska však strach nevyužívá, láska strach zahání. Láska si uvědomuje, že opuštění, zanechání,…

Jste skutečně svobodní, nebo vám jen řekli, že jste?

Existuje falešná svoboda: Svoboda, která je nám přidělena. Můžeme si myslet, že jsme svobodní, i když je svoboda, o které si myslíme, že ji prožíváme, zcela diktována ostatními. Můžeme si myslet, že jsme svobodní, i když jsme vlastně nadále pod kontrolou. Dokud však budeme žít jen ve „stávajícím rámci možností“,…

Nepekelná Bible představuje…

Nepekelná Bible představuje knižní sérii s názvem APOKATASTASIS, kterou částečně inspirovala. (Apokatastasis je řecké slovo z verše Sk. 3:21 Nebesa ho – tj. Ježíše – musí přijmout až do času obnovení všech věcí…) První díl je spíše prequel k celé sérii, odehrává se v 17. století a okrajově líčí útrapy…

Mezi dvěma ploty

Společenství, které se uzavírá vůči okolnímu světu, svou vzrůstající izolovanost zpravidla opírá o dobrý motiv. Nejčastějším vysvětlením je, že se snaží vybudovat něco výrazně hodnotnějšího, než spatřuje ve svém okolí. Proto se musí vyčlenit od těch, co by tuto snahu kazili. Je žádoucí styky s vnějším světem utlumit, dále lidem venku…

Svoboda v homeopatických dávkách

Křesťany všech věků netrápí ze všeho nejvíc zákonictví, nedostatek víry či teologické spory. Nejvíc je trápí sám Ježíš. Ten totiž udílí svobodu tak štědře a nebezpečně, že lidé nevědí, co si s ní počít. Kdykoli se Ježíš objeví na scéně, církev panikaří, neboť se bojí chaosu, který při jeho příchodu…