sozo.cz
.
Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

Živé přenosy “Srdcem k srdci” navazují na původní sadu video přenosů “Prakticky nejen o modlitbách v jazycích“. Rádi bychom prostřednictvím těchto vysílání pokračovali ve sdílení osobních zkušeností a inspirací, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Sledujte videa Srdcem k srdci na YouTube http://video.sozo.cz Sledujte videa Srdcem k srdci…

Laťka oblíbenosti

Co je co laťka oblíbenosti? Je to neviditelná hranice, která nám říká, zda jsme naplnili či nenaplnili něčí očekávání, a tak si vysloužili uznání. Je nemožné žít v tomto světě a neuvědomovat si, jak laťka oblíbenosti ovlivňuje každou oblast našeho života. Měli ji naši rodiče. Věděli jsme, kdy na nás…

Jsme úložištěm jeho smíření

Znovu jsem se začetl do veršů, hovořících o smíření a znovu se nestačím divit. Dovolím si použít Pavlíkův překlad doplněný a upravený z výkladových poznámek. Sám Miloš Pavlík napsal “Výrok je obtížno přesně přeložit, ač jeho smysl je zřejmý a krásný.” Přijměte proto k zamyšlení mé porozumění: 2. Korintským 5:19-20…

A jak vlastně vypadá pravda o tvém bytí?

Řecké slovo často překládané jako „hřích” zní hamartia. Moralista vám řekne, že tento výraz znamená „minutí cíle”, a vysvětlí vám, že cílem je „mravní dokonalost” či „správné jednání”, a jsme zpátky u kolečka pro křečky zvaného výkon. Je-li však podstatou Boží přirozenosti vztah, je třeba hřích definovat a chápat jako…

Vzat nebo zanechán?

Matouš 24:40-41 Tehdy budou dva na poli – jeden bude vzat a jeden zanechán, dvě meloucí při mlýně jedna bude vzata a jedna zanechána. Velmi často jsou tato místa chápána v souvislosti s budoucím příchodem Ježíše Krista. Naprosto jasně přeci potvrzují, že Ježíš jednoho dne přijde, z tohoto převráceného Světa…

Šepty, šepty, šepty v hlavě

Lidé, kteří mají problém odpustit, prostě nepřijali Boží lásku a milost a nenechali ji, aby je obmývala, protože to je nejúžasnější věc – že nikdy se nebudu muset zodpovídat za věci, které jsem udělal mimo Něj, nikdy. I když se ty věci snaží šeptat a připomínat se mi, tak jsou úplně mrtvé. Takže nepotřebuji modlitbu, nepotřebuji…

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Bůh nikdy nectí přihrádky, které zavádíme

Vytváříme si miliardy kategorií a způsobů, jak si od druhých udržet odstup nebo jak snižovat, marginalizovat, využívat a manipulovat. A pomocí těchto přihrádek si vytváříme vlastní identitu na základě zevšeobecňování, narážek a špičkování. Náboženství však nemá na nálepkování monopol. Sociální kultura, politika, věda, ekonomické systémy – tam všude se s…