sozo.cz
.
Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

“Srdcem k srdci” jsou video vysílání jejichž prostřednictvím sdílíme osobní zkušenosti a inspirace, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Pokud máte dotazy či náměty, neváhejte je zaslat prostřednictvím kontaktů, nebo sociálních sítí. Rádi se jim budeme věnovat buď osobně, písemně, nebo v rámci přenosů. Sledujte a sdílejte…

Cesta k Bohu podle sebe

Celé období Zákona, všechna ta smrt, potoky krve, prokletí, zoufalství, strach a odsouzení ukazují, jak hrozné je, když se lidé rozhodnou nastavit si cestu k Bohu podle sebe, podle svých představ a zásluh. Proto Bůh ústy Jeremiáše říká, že to nikdy nebylo jeho plánem a následně i Pavel potvrzuje, že…

Pastýř nebo hlídač?

Dlouhé roky byla ovce součástí stáda a naprosto důvěřovala svému pastýři. Za celou tu dobu ani jednou vážně neklopýtla, ba právě naopak, dávala mléko, dávala vlnu a jednala a usilovala o to, aby pastýři nebyla přítěží, ale pomocí. Jednoho dne však přeci jen i ona selhala a padla. A v…

Vlastní nebo Boží autorita?

Duchovním zneužíváním je, když duchovní vůdce užívá své postavení autority k ovládání, zastrašování nebo snižování jiných osob. Vyskytuje se také tehdy, když je osoba pokládající otázky, hledající odpovědi, pomoc či podporu před ostatními očerňována, jako by se snažila zpochybnit „Pánova pomazaného“. Je tedy označena za nedostatečně „duchovní“ a jinak znevažována,…