sozo.cz
.
Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

“Srdcem k srdci” jsou živá vysílání jejichž prostřednictvím sdílíme osobní zkušenosti a inspirace, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Pokud máte dotazy či náměty, neváhejte je zaslat prostřednictvím kontaktů, nebo sociálních sítí. Rádi se jim budeme věnovat buď osobně, písemně, nebo v rámci přenosů. Sledujte a sdílejte…

Desátky a oběti

Malachiáš 3:8-10 “Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské…

Malachiáš

Malachiáš byl posledním prorokem, který vyhlásil příchod Eliáše (Jana Křtitele), jakožto posla, který připravil půdu pro příchod Boha. Vše se uskutečnilo o cca 460 let později, když se narodil Ježíš, jakožto syn majitele vinice, poslaný k těm, kterým vinice byla svěřena. Ten je upozornil a vyzval k navrácení se ke…