sozo.cz
.

Pouze tě žádám, abys udělal něco, o čem jsi přesvědčen, že to dělá Bůh

„Ty budeš tím soudcem!” Žaludek se mu znovu sevřel, když mu došlo, co právě řekla. Nakonec obrátil zrak na křeslo, které na něj čekalo. „Cože? Já? To raději ne,” odmlčel se „Neumím soudit.” „To přece není pravda,” přišla rychlá odpověď, tentokrát zabarvená nepatrným nádechem sarkasmu. „Svou schopnost soudit jsi už…

Prodám nepotřebné soudcovské nástroje

Prodám nepotřebné soudcovské nástroje

Prodám nepotřebné soudcovské nástroje, některým křesťanům se zvláštní přirážkou. K převzetí ihned. Zn.: Žaloba i žalobce byl odstraněn. Inzerent: Bůh Koloským 2:13-15 I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal (rukou psaný záznam), který svými…

Omlouváme se, Peklo bylo zavřeno

Omlouváme se, ale toto místo bylo shledáno, jako nevhodné k existenci, a s odstraněním Zákona bylo nenávratně uzavřeno. Nový správce klíčů 1 Korintským 15:55-57 ‚Kde je, smrti, tvůj osten? Kde je, peklo, tvé vítězství? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství…

Jak správně usmažit amerického prezidenta?

Nedávno jsem si četla nějaký článek o tom, že není problém smažit něco na olivovém oleji, protože má vysoký kouřový bod. Pod článek někdo napsal, že se na něm nemá smažit, protože má nízký bod přepálení. Někdo k tomu poznamenal, že čtení s porozuměním je fajn dovednost. Jsem politický ignorant…