sozo.cz
.
Srdcem k srdci

Srdcem k srdci

“Srdcem k srdci” jsou živá vysílání jejichž prostřednictvím sdílíme osobní zkušenosti a inspirace, které provází a stále formují naše životy s Bohem. Pokud máte dotazy či náměty, neváhejte je zaslat prostřednictvím kontaktů, nebo sociálních sítí. Rádi se jim budeme věnovat buď osobně, písemně, nebo v rámci přenosů. Sledujte a sdílejte…

Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království

Je zřejmé, že Ježíš přišel Židům zvěstovat evangelium království. Toto evangelium vyžadovalo víru + činění skutků. To je věc, kterou při čtení Ježíšových slov často nechápeme, protože k víře jsou nutné skutky. Evangelium milosti (věčné evangelium), které bylo zjeveno Pavlovi, na základě porozumění tomu, co vlastně Ježíšovo dílo znamenalo, však…

Nebe a peklo

Včera jsem mailem obdržel pěkně zpracovaný článek, shrnující vše, co je, alespoň pro mě, tématem několika posledních měsíců. Moc díky. Nebe a peklo… při prvním povrchním přečtení Nového zákona se zdají být tak zřejmé, ale při podrobnějším studiu člověka zaujmou pozoruhodné věci. Roky jsme měli za to, že Bůh opravdu…