Když poznáváme …

Když poznáváme, že zdroj pokoje, stability a radosti je, na nejzákladnější úrovni bytí, přímo uvnitř nás – to je totiž onen často přehlížený závěr mnoha knih – jsme náhle vedeni k jinému způsobu myšlení. Můžeme začít přemýšlet např. o rozdílu mezi potřebou lidi kolem nás zachraňovat, hodnotit či přebírat za ně odpovědnost nebo jim dát svobodu a milovat je i s jejich příběhem.