sozo.cz

Josephus Flavius

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Následující řádky jsou textem z knihy Židovská válka, obsahující významné poznámky o židovské válce v letech 66–70, kterou napsal Josephus Flavius (*37/38 Jeruzalém – + kolem 100 Řím), původním jménem Josef ben Matitjahu, židovský kněz, učenec a historik. Vybraná pasáž popisuje poslední dny Jeruzalémského chrámu a židovské kněžské služby vůbec.…