Když pak uvidíte ohavnost zpustošení, jak stojí na svatém místě

Následující řádky jsou textem z knihy Židovská válka, obsahující významné poznámky o židovské válce v letech 66–70, kterou napsal Lion Feuchtwanger. Kniha sleduje dramatické životní osudy a kariéru římského židovského historika Josepha Flavia (*37/38 Jeruzalém – + kolem 100 Řím, původním jménem Josef ben Matitjahu, židovský kněz, učenec a historik.) […]