sozo.cz

David Hayward

Láska proměňuje

Věřil jsem, že každý člověk pod sluncem je cílem mé evangelizace. Měl jsem naplnit Velké poslání a z každého učinit učedníka. Nikoho nebylo možné minout, proto jsem ani na okamžik nebyl svobodný od tlaku vydat svědectví a přesvědčit je, aby uvěřili tomu, čemu jsem věřil já. Byl jsem přesvědčený, že…

Náboženství je strach

Instituce náboženství vydělávají na strachu, a my před tím kapitulovali. A abychom náš strach ospravedlnili, zkrotili, a abychom se před ním cítili ochráněni, tak jej zduchovňujeme, teologizujeme a pevně jej spojujeme s naší institucí. Tedy stává se hybatelem našich hodnot, představ a jednání. Tato strategie však strach opět jen posiluje.…