Malé mozky nerozumí věcem dospělých

Násilí ve válce se stalo tristní realitou, bez ohledu na její politický, ideologický, nebo náboženský kontext, stejně tak i v rodinných konfliktech. Válka je obvykle chápána jako dohoda o vzájemném zabíjení, a tuto brutalitu lze nalézt v různých formách.

Zvláště tragickou podobou tohoto zla se stává, když válka zasahuje do životů dětí. Jejich nevinnost a bezmocnost tváří v tvář konfliktu zdůrazňují absurditu a nespravedlnost násilných střetů.

Pokud se odvážíte ozvat a poukázat na zjevné zneužívání, často se setkáte s odporem, který vás může označit za naivního, slepého, vzpurného, nevědomého, nezralého, tvrdohlavého, neloajálního a podobně. Ti, kteří drží mocenské postavení, preferují udržovat iluzi kontroly a rádi by, abychom nadále věřili, že vše mají pod kontrolou. Avšak jejich skutečné cíle spočívají spíše v hromadění moci a bohatství než v propagaci lásky a míru.

Malé mozky nerozumí věcem dospělých
Malé mozky nerozumí věcem dospělých