Černé ovce

Jakmile se oddělíte od stáda a osamostatníte se, stáváte se černou ovcí. Tento termín vznikl podle skutečných černých ovcí, které se rodily do stád bílých ovcí. Černá vlna byla nežádoucí, protože se nedala barvit. A protože černá vlna nebyla ceněna tolik, jako vlna bílá, nebyly tak ceněny ani samotné ovce.

Je v tom možné vidět paralelu s naším životem. Existují totiž lidé a celá společenství, která si vás budou vážit více, pokud se přizpůsobíte jejich měřítkům hodnot. Teprve tehdy budete začleněni, pokud budeme stejní, nikoliv odlišní. Budete ceněni jen v případě, když se jim vyrovnáte a vaše hodnota se bude měřit podle toho, jak moc a věrně dokážete zapadnout.

Pokud však máte odlišné vlastnosti, které jsou v rozporu s normami komunity, velmi rychle zjistíte, že pro komunitu nemáte až takovou cenu. Začnou vás vnímat jako černou ovci. A pokud navíc máte odvahu tyto odlišné vlastnosti projevovat, černou ovci ze sebe začnete dělat sám! Obdivuji lidi, kteří se nebojí stát se černou ovcí. Obdivuji lidi, kteří jsou ochotni dát v sázku své členství v komunitě, aby zachovali věrnost sami sobě a svému hledání pravdy.

Černé ovce
Černé ovce