sozo.cz
.

Láska proměňuje

Věřil jsem, že každý člověk pod sluncem je cílem mé evangelizace. Měl jsem naplnit Velké poslání a z každého učinit učedníka. Nikoho nebylo možné minout, proto jsem ani na okamžik nebyl svobodný od tlaku vydat svědectví a přesvědčit je, aby uvěřili tomu, čemu jsem věřil já. Byl jsem přesvědčený, že…

Konec?

1.Petr 4,7 Konec všech věcí se přiblížil (je blízko, je po ruce) Jinými slovy Petr píše: Blíží se konec světa! Jestliže příjemci tohoto dopisu neměli být podvedeni a považovat Petra za ubohého šarlatána – musel mluvit pravdu. Ten samý Petr, který odhalil, že proroctví Joele pro poslední dny se naplňuje…

Jsi si jistý?

Jméno Ježíš doslova znamená “Bůh je spasení.” Jinými slovy, Bůh nenabízí spasení, On sám je tím spasením! Věřím tedy, že veškerá sláva za Jeho rozhodnutí zachránit vše, patří jen a jen Jemu, nikoliv nám, za naše rozhodnutí v Něj věřit. Efezským 2:8 říká “Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a…