Více jako Ježíš

Modlitebník: „Pane, chci být víc jako Ježíš!!“
Bůh: „Jako Ježíš uzdravovat?“
Modlitebník: „Amen!“
Bůh: „Jako Ježíš křísit mrtvé?“
Modlitebník: „Amen!“
Bůh: „Jako Ježíš vyhánět démony?“
Modlitebník: „Amen!“
Bůh: „Jako Ježíš milovat svět?“
Modlitebník: „Ame…ehm“
Bůh: „Jako Ježíš neodsuzovat druhé?“
Modlitebník: „co?“
Bůh: „Jako Ježíš vydat sám sebe za druhé?“
Modlitebník: „Počkat?!“
Bůh: „Jako Ježíš zemřít i za své nepřátele?“
Modlitebník: „Dobrá, beru zpět.“

 

Více jako Ježíš
Více jako Ježíš