Ježíši miluji tě, ale…

Ježíši, co si myslíš o současné církvi a jejích metodách?

Co si myslíš o tom, když lidé překrucují tvá slova, aby se nechali uctívat?

Co si myslíš o tom, když lidé překrucují tvá slova, aby si budovali svá království?

Co si myslíš o tom, když lidé překrucují tvá slova, aby rozdělovali rodiny?

Co si myslíš o tom, když lidé překrucují tvá slova, aby obrátili děti proti rodičům a rodiče proti dětem?

Co si myslíš o tom, když lidé překrucují tvá slova, aby činili druhé závislými na sobě a svých systémech?

Co si myslíš o tom, když lidé používají tvé jméno, aby druhé zastrašovali a kontrolovali?

Co si myslíš o tom, když lidé používají tvé jméno, aby odsuzovali a nenáviděli?

Co si myslíš o tom, když lidé používají tvé jméno, aby zacpali ústa těch, které zneužívají?

Ježíši, miluji tě, ale tví následovníci mě děsí!

Inspirováno písní Jesus I Love You But Your Followers Freak Me Out | Kevin Max