Platíte si za bolest?

V různých náboženských organizacích zůstává centrálním bodem tlak a přesvědčení o tom, že nedávat Bohu je hřích. Toto přesvědčení může vytvářet morální dilema a pocity viny u věřících. Lidé tak nakonec darují peníze či jiné zdroje s pocitem, že jsou povinni to udělat, aby se vyhnuli hříchu, případně aby dosáhli dalšího požehnání. Navíc, pod vlivem tohoto silného náboženského tlaku a očekávání, ztrácí schopnost kritické reflexe a samostatného rozhodování a v přesvědčení, že konají dobrovolně, nevědomě podporují udržování systémů, které způsobují bolest, nejistotu a závislost.

 

Platíte si za bolest?
Platíte si za bolest?