O bibli

Lidé často říkají: „Mou autoritou je Bible“. Je však třeba říct, že nikdy neexistovala jednotná ani jediná její interpretace.

Teologické porozumění je formováno náboženskou subkulturou nebo tradicí. I lidé, kteří opustí svůj náboženský systém víry, nevědomky přetáhnou zbytky zase do toho, s čím přijdou příště. Všichni fungujeme zaujatě.

V průběhu dějin existovaly různé křesťanské názory i na ty nejzákladnější doktríny spojené s křesťanskou vírou, jako je Ježíšovo božství, existence pekla, učení prvotního hříchu, význam Ježíšovy smrti a Trojice. Myšlenka, že existuje trvalá základní teologie, kterou přijímá každý „křesťan“, není pravdivá. Co je „Biblické křesťanství“ pro jednoho člověka, nemusí nutně být pro druhého.

Tady je přehled některých faktorů, které ovlivňují, jak člověk interpretuje Bibli:

 • Názor na inspiraci Písma.
 • Zda byste upřednostnili doslovný nebo obrazný výklad jakékoli pasáže.
 • Znalosti a pochopení pozadí a motivace spisovatele.
 • Způsob, jakým daná interpretace zapadá do vašeho preferovaného teologického systému a přesvědčení.
 • Úroveň pochopení původního jazyka, ve kterém byl text napsán.
 • Různé výklady a komentáře, kterým jste již byli vystaveni.
 • Způsob, jakým člověk zpracovává informace – západní mozkový přístup, východní intuitivní přístup a další.
 • Míra, do jaké jste ochotni přijmout logické nesrovnalosti jako součást vašeho systému víry.
 • Ochota změnit své názory ve světle nových informací.
 • Míra, do jaké jste spokojeni se svými současnými názory.
 • Množství času, které jste do zkoumání ochotni vložit.
 • Neochota zvážit alternativní interpretace, které se liší od vaší náboženské tradice.
 • Váš celkový pohled na Boha, který byl podmíněn mnoha různými životními zkušenostmi a vztahy.
 • Celkový kontext a porozumění jednotlivým souvislostem.

Může někoho překvapit, na základě výše uvedených proměnných, že existuje mnoho různých způsobů, jak je Bible interpretována? A evidentně je to problém, protože většina křesťanů vnímá Bibli jako něco, čím dokazují jedinou „pravdu“.

Mějme na paměti, že to nebyl Ježíš, kdo si objednal psaní Nového zákona. Naopak Ježíš konfrontoval náboženské vůdce a shledal je vinnými z toho, co se udělali z interpretací Psaného textu té doby.

Nejvyšší autoritou života člověka není Bible ani žádná kniha. Není omezena mezi obaly něčeho, co vytáhnete z poličky v knihovně nebo knihkupectví. Není to něco, co psali lidé, a zamrzlo v čase. Pravda se nenachází v žádném zdroji mimo vás. Najdete ji jen v sobě.

Přeji, aby vás čtení Bible spojovalo s pravdou, kterou znáte uvnitř sebe, aby ve vás vzbuzovala soucit a pochopení k lidem kolem vás. Aby vás čtení provonělo jistotou, že není čeho se bát, že není žádné oddělení a zůstává než láska.