Velké světlo

„Velké světlo“ je inspirováno mým tvrzením, že církev vlastně brání tomu, aby světlo svítilo na mnoho lidí, zatímco sama z něj má osobní prospěch. Zaslíbení je ale určeno všem, kdo žijí v temnotách. To se týká všech. Každý si zaslouží světlo, lásku a svobodu.

 

Velké světlo
Velké světlo