Fundamentalismus zbavený rozumu

Fundamentalistické myšlení lze nalézt v jakékoli skupině. Charakteristické je vírou a tvrzením, že zatímco já mám pravdu, vy se mýlíte. Vždy je černobílé. Tedy, já jsem v pravdě, ale vy jste mimo. Vyznačuje se vlastní exkluzivitou a arogancí, nesnášenlivostí, pohrdáním a krutostí vůči ostatním. Vychází totiž z předpokladu, že se vždy a za všech okolností musí naprosto oddělit, jak ve slovech a činech, tak také ve fyzickém kontaktu. Je to neustálá válka. A nemálo věřících, hrdých na svůj fundament, se chová, mluví a vystupuje právě tak hloupě, jakoby svůj rozum někde cestou poztráceli.