Pavel říkal, že celý svět už slyšel evangelium

V Římanům 10:18 říká Pavel, že celý svět už slyšel evangelium.

Jak mohl něco takového tvrdit? Pokud se podrobně podíváte na definici použitého slova, vysvětlují tam, že světem (oikoumené) je míněna zejména Římská říše, obydlený svět a okolní země nejsou brány v úvahu.

To ovšem úplně mění smysl některých pasáží:

Tato Dobrá zpráva království bude hlásána po celém obydleném (římském) světě na svědectví všem národům, a pak přijde konec (čeho? jistého věku) Mt. 24:14

Tady přidávám další pasáž z knihy, která se podle nás preteristů netýká utrpení celého světa ale jen jisté oblasti:

„Andělu církve ve Filadelfii napiš: Ten, který je Svatý a který je Pravdivý a který má klíč Davidův; ten, který když otevře, tak nikdo nemůže zavřít a ten, který když zavře, tak nikdo nemůže otevřít, říká tyto věci: ‚Znám tvé skutky, hle otevírám před tebou dveře, které nikdo nemůže zavřít, protože máš malou moc, ale stejně jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kteří říkají, že jsou Židé, ale nejsou a lžou. Hle, učiním, že přijdou a padnou ti k nohám a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi podle mého slova trpělivě vytrval, tak i já tě ochráním od hodiny zkoušky, která má přijít na celý obydlený (římský) svět a vyzkoušet ty, kdo bydlí v tom kraji. Zj.3:7-10 (Celá kapitola je na nepekelnabible.cz) A vládci toho kraje, významní lidé a velitelé, bohatí a mocní a každý otrok a svobodný člověk se ukryli mezi jeskyněmi a horskými skalami. Řekli horám a skálám. „Padněte na nás a ukryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem (trestem) Beránka, neboť nastal veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát?“

Další slovíčko, které jsem se rozhodla překládat lokálně a ne jako svět je γῆς Zj.6/15 – možná je o trochu spornější, ale můžete se přesvědčit, že význam kraj, oblast a obyvatelé určitého regionu je zcela legitimní. Pokud vás tato slovíčka zajímají, podívejte se na dané verše v biblehub (Interlin text) – bohužel mě odkazy na ně často zlobí, tak to sem raději nedávám.

Víte, kolik má kapitol Nový zákon? 260. Na nepekelnou jsme dali další tři. I když mám letos vyloženě šnečí tempo, blížíme se ke třetině – je jich tam 70. Systém a plán v tom v tuto chvíli nehledejte. Nemám na to moc času a ani náladu a překládám momentálně cik cak to, co mě zaujme. I když výhledově bych chtěla dokončit načatou knihu Zjevení a 1. list Petrův.