sozo.cz

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

Dali jsme na web první epištolu Timoteovi. Na Wikipedii se můžete podívat, jaký to byl fešák 🙂

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Timoteus

Před tím jsem ještě konzultovala s rodilým Řekem verš Tim. 2/4

(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy.

Ověřovala jsem si, jestli je správný tento můj předpoklad a poznámka:

Slovo „theló“ je chtít, ale i ve smyslu zamýšlet, plánovat, v aj. intend, design. Nebo také ve smyslu prosazovat si něco. Je v tom úmysl. („Cokoliv Bůh chce, to dělá.“ Job 23:13)
Srovnejte s veršem 8, kde je „boulemai“, tam kde si apoštol Pavel něco přeje a chtěl by, aby to tak bylo. Je odvozené z podstatného jména bouli (přání, rozhodnutí).
Proto mi překlad, že Bůh touží po tom, aby lidé byli zachránění, (ale nestane se to), jak to u tohoto verše mnohde je, připadá dost ovlivněný arminianismem. Takže si myslím, že není špatně dát sem i třeba rozhodl se nebo určil.

Povzbudilo mě, že theló má v sobě ještě o trochu silnější úmysl, než jsem si myslela. Navzdory tomu to je v angličtině často překládáno jako “desires” (touží), protože to lidem nesedne do teologie.

Ráno mě napadlo podívat se na Mr. 1/40, 41 – kde se malomocný ptá, jestli ho Ježíš chce očistit. Jsou tam také tvary slovesa theló, a tady se překladatelé nebojí dát silnější výrazy.

Kromě toho v listu Timoteovi ještě je:

4/10. Kvůli tomu se tak namáháme a zápasíme, protože máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště pak věřících.

Peklo a Gehenna (údolí Hinóm) tam oproti tomu zmíněny nejsou vůbec. Apoštol Pavel zase úplně zapomněl Timoteovi připomenout, že jen ti, kdo to chtějí, budou spaseni a že má hlavně lidi varovat, aby neskončili (na věky věků) v ohnivém jezeře.

Musím říct, že čím víc se vrtám v řečtině, tím víc mě to povzbuzuje a ujišťuje, že věci jsou jinak. Ale na druhou stranu naprosto chápu, že to lidi štve a nevidí to v tom. Kolik toho jen zastírají překlady a to, jak jsme naprogramováni.

Ještě jsem si uvědomila, že Ježíš ještě cestou na kříž varoval před pádem Jeruzaléma. Na tom je vidět, jak důležité téma to pro něj bylo, ale přesto jsem v církvi neslyšela za skoro třicet let ani jedno kázání o pádu Jeruzaléma a mnoho těch veršů, o kterých se nyní domnívám, že se toho jednoznačně týkají, jsou překroucené – např. údolí Hinóm v peklo a věčnost.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “(Bůh) který zamýšlí, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k plnému poznání pravdy

  1. osvobození

    Pro mně je největším potvrzením neexistence pekla a smíření všech to, co prožívám já sám vůči ostatním lidem. Jsem vděčný za Tvoji práci i práci ostatních, kdo se vydávají pro skutečné Pánovo dílo, Jemu pak vděčím za souznění srdce. Pár dní zpět jsem mluvil nejdříve se Svědkem Jehovovým. Dlouhá léta byl můj postoj vůči nim naprosto vyhraněný, teď jsem s tím člověkem mohl mluvit se skutečnou láskou a snahou mu pomoct, ne ho usvědčit z bludu. Snad o dva dny později zase se známou z jedné místní církve (jakožto člen té nejlepší církve minimálně v Evropě jsem nimi vždy vlastně pohrdal) a bylo to stejné. Je úžasné, když člověk poté,co vystoupí z bludu může konečně souznít s Otcovou láskou a opravdově milovat své bližní. Jak jsem jen do této chvíle živořil!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *