Konec světa

Konec světa byl ve svitcích od Mrtvého moře prorokován již před více než 2 000 lety a nejmodernější archeologický výzkum dokazuje, že starověká komunita Esejců věřila, že se ho dožije. A také se jej opravdu dožila. Jde o naprosto mimořádný objev, který doplňuje biblické vyprávění té doby. Doby očekávání Mesiáše a zároveň i Apokalypsy konce světa, která potvrzuje pravost Biblické zprávy, že konec světa a Apokalypsa se týkala jejich současníků. Zároveň potvrzuje, že měla proběhnout za pomoci Římských armád a legitimizuje a upřesňuje očekávání Apoštolů, tak jak o něm píší ve svých listech.

Když se roku 1947 našli slavné Kumránské svitky, ukázalo se, že jsou souborem starověkých židovských náboženských rukopisů a mají velký historický, náboženský a jazykový význam, protože obsahují druhé nejstarší biblické texty, Pseudepigrafy (texty připsané osobě či skupině, které je již nenapsali, např. Kniha Enochova, Kniha Jubilejí, Kniha Noe, Závěť Léviho), Apokryfy (např. Sírachovec, Tóbijáš, Báruch) a Neznámé nové spisy esejské literatury (např. Řád Jednoty, Měděný svitek, Damašský dokument, Válečný svitek)

Kumránské svitky se datují přibližně od 125 př.n.l. do roku 68 n.L. Průlom v moderní technologii nyní umožňuje vědcům vytěžit mnoho informací z jednotlivých fragmentů svitků, tedy nově i z těch, které se rozpadly na mnoho kusů. Jedná se především o tzv. Válečný svitek, manuál pro vojenskou organizaci a strategii, který obsahuje apokalyptické proroctví o nadcházejícím konfliktu, s Římem, který vnímali jako konečnou Apokalypsu.

Výzkumník svitků od Mrtvého moře Eshbal Ratzon, který je součástí týmu snažícího se rozluštit dva záhadné svitky, vysvětlil, jak se jim to podařilo: „Podařilo se nám rozluštit velmi jedinečný kalendář. Neznáme ho odjinud, kromě svitků od Mrtvého moře. Skupina, která je spojena s tímto kalendářem, se označuje jako Synové spravedlnosti nebo Synové světla. Dokument odhaluje, že Synové světla prorokovali nadcházející konflikt s římskými vojsky a věřili, že to přinese konec světa. Můžeme mluvit o scénáři soudného dne“

Archeolog Jodi Magness řekl: „Uprostřed vzpoury v roce 68 n. l. bylo místo Kumránu zničeno, vykopávky odhalily římské šípy.“

Vypravěč John Shrapnel pokračoval v podrobnostech, proč tento objev vedl některé k domněnce, že Synové světla očekávali blížící se soudný den: „Stav svitků, které zde zůstaly, vypovídá o spěchu, ve kterém byly zachovány. Je to důkaz úprku Synů světla z tohoto místa, před přicházející Apokalypsou v podobě Římské armády.“

Studium takto znovuobjevovaných textů přináší pozoruhodné pararely a překvapivé skutečnosti. Časem budu ty nejzajímavější zveřejňovat.

Vypracoval Robert Krejčí

Použité zdroje: Válečný svitek, Discovery channel: Dead sea scrolls, Synové světla a synové tmy – Stanislav Segert