sozo.cz

Lee Salisbury

Ať jsou podobní svým modlám ti, kdo je dělají, kdo v ně doufají!

Žalmy 115:4-8 Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým! Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo…