O relevanci publika

Lidé, obhájci Bible i její odpůrci, citují Starý a Nový zákon, jako by tyto citáty byly psány všem lidem všech dob, jako obecné pravdy.

Jsou tam některé obecné pravdy, ale není jich tolik. Velká většina textů mluví k lidem v jejich publiku relevance. Jednalo se o přestup od starého zjevení smlouvy k novému zjevení, kde plnost tohoto zjevení nebyla závislá jen na tom, jak lidé přemýšleli, ale zahrnovala i vnější historické události. Je to vlastně příběh toho jak odděleně vidí člověk Boha. A právě od tohoto vidění potřebovali být zachráněni, spaseni – před koncem toho starého, protože to staré v hrůze poslední doby odcházelo.

Když jste v Novém zákoně, jste stále ve staré době smlouvy. To, čemu bylo potřeba umřít byl tento starý smluvní systém. Ti, kteří nebyli z „víry“, smluvně zahynuli. Ti, kteří objevili lásku, se na tento konec horlivě připravovali.