Odpočinutí

Když jsem objevil pravdu, objevil jsem svobodu a tehdy jsem nalezl skutečné odpočinutí. Nejen odpočinutí od tzv. špatných skutků, nejen odpočinutí od tzv. náboženských skutků, ale odpočinutí od veškerých skutků. Odpočinutí od veškerého snažení, od ustavičné snahy Boha hledat, pronásledovat jej a snažit se mu zalíbit. Odpočinutí od snahy být příkladem pro druhé a snahy naplňovat a uspokojovat jejich očekávání. Odpočinutí od snahy druhé přesvědčovat a měnit je. Odpočinutí od potřeby plavat s proudem jako i snahy plavat proti proudu. Prostě jsem po těch dlouhých letech snažení konečně odpočinul, a tak jako se Bůh dávno smířil se mnou, smířil jsem se se sebou i já sám.