Vyznávání hříchů

A co vyznání hříchů, o nichž se hovoří v 1.Janově 1:9? Musíme vyznat naše hříchy, abychom získali odpuštění a očistění od veškeré nepravosti? Když říkám, že všechny naše hříchy byly odpuštěny a že zůstáváme pod proudem Ježíšovy stále očisťující krve, často mi toto otázku pokládají. Díváte se na někoho, kdo […]