sozo.cz

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost

Milost a spravedlnost nejsou opačné aspekty rozdvojeného Boha. Pokud si myslíte, že Ježíš na kříži splácel Otcovu „spravedlnost“ (jako by Bůh, trpící bipolární poruchou, byl ten, kdo zabil Ježíše); pokud si myslíte, že peklo je Boží mstou nebo trestající „spravedlností“ pro hříšníky; pokoud si myslíte, že „spravedlnost“ dává lidem to, co si zaslouží, pak jste nikdy nepochopili biblický koncept „spravedlnosti“, ve kterém Bůh napravuje věci bezpodmínečně milujícím, obnovujícím způsobem.

Pro Otce, Syna i Ducha Svatého jsou spravedlnost a milosrdenství totéž: Vše je o Jeho soucitu.

Izajáš 30:18 “…Hospodin vyčkává, aby se nad vámi slitoval, proto se pozdvihne, aby vám ukázal soucit, protože Hospodin je Bůh spravedlnosti…”

Zacharjáš 7:9 “Toto praví Hospodin zástupů: Suďte spravedlivým soudem a prokazujte jeden druhému milosrdenství a slitování.”

John Crowder

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *