Můžete svobodně růst!

Můžete svobodně růst A svobodně odejít!

Nechtějí, abyste to věděli.

Ale je to pravda.

A vy to víte.