Golemův efekt a eschatologie

Křesťanská budoucí (futuristická) eschatologie antikristů, falešných proroků, čtyř jezdců, šelmy, posledních dnů apod. je základem tradičního selhávání křesťanských dějin. Tento pohled podporuje myšlení zmaru, nezájmu a pohrdání. Většina jeho stoupenců vnímá tuto planetu a většinu lidstva jako jednorázovou, nemilovanou, určenou Božím rozhodnutím k zániku a nenapravitelnou.

Tito křesťané se se odvracejí od mnoha myšlenek a činů, které by mohly udělat tento svět lepším.

S vírou, že rozzuřený Bůh čeká den, kdy zničí stvoření, neexistuje žádná motivace ke zdravé perspektivě. Není důvod se obtěžovat.

Pouze si mnou ruce za každý znak onoho sebenaplňujícího se proroctví, tzv Golemův efekt.