Prapodivná láska

Existují dva způsoby, jak vědci přicházejí s teoriemi.

První je induktivní, kdy provádějí experimenty a na základě jejich výsledků vytvářejí věrohodné teorie.

Druhý způsob je deduktivní, kdy vytvoří věrohodnou teorii a snaží se ji dokázat.

Teologové velmi často dělají to druhé. Přijdou s teorií a pak stráví zbytek života tím, že ji obhajují. Třeba existenci pekla.

Prapodivná láska
Prapodivná láska