Na Boží straně?

Čím víc se snažíte dostat na stranu Boha, tím více máte tendenci odsuzovat ty, kteří nejsou vnímáni jako na té správné straně. Vědomí hříchu, tak chtivě objevené u stromu poznání, vede jen k většímu vědomí hříchu. Dualismus vede k dalšímu dualismu, tedy poznávání Boha objektivem takto nastavené mysli. Tímto objektivem odděleného Boha a snahou se k němu přiblížit, je psána celá Bible.

Dokud bude člověk vnímat vnitřní rozdělení, nikdy nenajde pokoj a bude možno ho vždy ovládat. To je také důvod, proč se například tzv. církev rozděluje znovu a znovu. Když začnete vnímat neoddělení, začínáte chápat, že nelze být na straně Boha, Bůh nemá strany.

Může jít o černobílý obrázek 1 osoba