sozo.cz

Teorie o “konci”

Teorie o “konci”

Teorie o “konci”

Vždy, když v historii došlo k většímu pohnutí Ducha Svatého, které způsobilo probuzení na různých místech, a s tím spojenou proměnu tamních území, objevovaly se, jako protiváha, různé deformace a falešná učení. Opravdu velké množství jich vzniklo od konce 17. do konce 19. století, právě v době, kdy se na řadě míst děla významná pohnutí Ducha Svatého. Mnohá, z těchto falešných učení, byla propuštěna i do církve a ovlivňuje ji až do dnešních dnů. V souvislosti s touto skutečností stojí za povšimnutí i načasování vzniku teorie o posledních časech, jak ji představil John Nelson Darby, angloirský biblista, který je považován za zakladatele dispenzacionalismu (učení o Boží správě věků), vyznačující se futuristickým výkladem biblických proroctví.

V době, kdy na různých místech po světě probíhají velká shromáždění doprovázená mnohými zázraky (Charles Finney, John A. Dowie, Marie Woodworth-Etter, a dalších), Joseph Smith zakládá mormonismus (1830), Charles T. Russell zakládá Církev Svědků Jehovových (1870), Helena Petrovna Blavatská zakládá Theosofickou společnost, která později dává základ pro vznik Hnutí Nového věku / New Age (1875), v Bostonu vzniká první unitářská církev (1785), Mary Baker Eddy zakládá kult křesťanské vědy (1879) a John Nelson Darby přichází se svým novým učením o době konce. Za zmínku stojí skutečnost, že některé uvedené směry, včetně Darbyho teorie o “konci”, vycházely z přesvědčení, že dary Ducha Svatého přináležely pouze době prvních apoštolů. Současná církev již tedy nemá moc ke změně Světa, a je nutné ji svrchovaným Božím zásahem ochránit, nebo prostě z této země vzít. Vše, co se jako projevy Ducha Svatého jeví, bylo a je přisuzováno ďáblu.

Kde se tedy John N. Darby inspiroval?

V roce 1585 jezuitský kněz jménem Francisco Ribera publikoval 500-stránkové dílo, kterým pasáže z Daniele 9: 24-27, Matouše 24, Lukáše 21, Marka 13 a Zjevení 4-19 umístil do vzdálené budoucnosti. Což byla první myšlenka svého druhu, která se stala základem mnoha moderních názorů na to, jak bude vypadat “konec”. Význam této nové interpretace, označované pojmem futurismus, spočíval v tom, že tyto pasáže písma je třeba vidět, jako doposud nenaplněné a tedy umístěné kdesi do budoucnosti, což také Ribera ve své práci uvedl. Tento nový pohled však ve své době nezískal tu potřebnou podporu, i když někteří se jím zjevně nechali inspirovat, takže i Jan Amos Komenský se k těmto “apokalyptyckým” názorům měl potřebu vyjádřit ve svém díle Via Lucis (Cesta Světla):

“A stvoření ostatních věcí je líčeno tak, že se postupovalo od nejmenších přes větší k největším, od nižších přes vyšší k nejvyšším, od dobrých přes lepší k nejlepším. Odtud onen boží dovětek, šestkrát opakovaný: A uviděl Bůh, co učinil, a hle, bylo to dobré! Nakonec jako vyvrcholení bylo řečeno, že bylo velmi dobré, co učinil (1. Moj. 1, 31). Vždyť svrchovaně dobrý Bůh si může odpočinout jen při svrchovaně dobrém dokončení věcí. Máme se tedy bát, že při správě toho, co stvořil, nebude si Bůh podoben? Rozhodně nerozumějí postupu božích skutků ti, kdo pod koncem světa si nic jiného nepředstavují, než nejhorší kal, zmatek, tmu a všelijaké smutné věci, a očekávají tu a předpovídají, jakoby Bůh byl vskutku podoben lidem, kteří nejprve podávají dobré víno, potom horší, a jakoby raději neuchoval dokonalé věci na konec, aby jeho moudrost měla vždy odkud brát nové rozmnožení obdivu a dobrota rozmnožení chvály.”

Tedy, Riberova práce nebyla příliš populární a to, až do roku 1826, kdy Samuel Maitland, knihovník arcibiskupa v Canterbury, znovu tento zapomenutý rukopis Ribery objevil a publikoval jej kvůli veřejnému zájmu a zvědavosti. Nové vydání knihy zaujalo i malou skupinu ultra-konzervativních Plymouthských bratří, vedenou Johnem Darbym, která se záhy dostala pod vliv tohoto myšlení.

John Darby a jeho současník Edward Irving se extrémně zasadili o propagaci své nové teologie konce a začali přitahovat mnoho následovníků. Roku 1832 se tato skupina začala vnímat jako zvláštní (vyvolené) křesťanské shromáždění – chápáno, se zvláštním zjevením a posláním, s čímž bylo spojeno i vyhledávání znamení konce. Jedním z takových znamení byl třeba právě vynalezený telegraf (1837), který Darby označil za Kainův vynález a předzvěst Armagedonu.

Dalším z nejdůležitějších následovníků tohoto směru byl Cyrus Ingerson Scofield, americký teolog a spisovatel, který později publikoval tento názor v jeho slavné Scofield Reference Bible (Scofieldova Bible). Tato bible, jako jedna z prvních, obsahovala úplný komentář k jednotlivým knihám, díky čemuž velmi rychle zpopularizovala a stala se tak standardem pro studenty mnoha biblických seminářů a také hlavním zdrojem učení pro mnoho moderních biblických učitelů.

Značná část moderní církve si tedy od té doby zvykla vyhledávat znamení poslední doby, za které označují každou vzniklou přírodní či politickou anomálii. Zvykla si varovat před každou nově přicházející technologickou vymožeností, a označovat ji nástrojem antikrista, potvrzující blížící se konec – aniž by jí vadilo, že k této propagaci, využívá nástupce, Darbym označeného “Kainova” telegrafu, tedy radio, televizi, mobil, internet atd. Značná část církve věří ve vytržení, v jeden nadcházející světový “antikristovský” řád a sedmileté globální soužení, které vždy a zaručeně nastane za jejich generace. To vše se děje, stále dokola, již téměř 200 let, aniž by, tato značná část církve, znala i jiné pohledy a porozumění o “poslední době”, jak je církevní otcové chápali a vykládali prvních 1500 resp. 1800 let.

https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dispenzacionalismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mary_Bakerov%C3%A1_Eddyov%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/C._I._Scofield
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ribera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Samuel_F._B._Morse
http://www.vialucis.cz/
https://sozo.cz/?p=1825 (4 hlavní pohledy na poslední časy)

Upraveno z internetu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *