sozo.cz

Náhražka z Číny byla odstraněna, abys mohl užívat originál přímo od výrobce

Náhražka z Číny byla odstraněna, abys mohl užívat originál přímo od výrobce

Ježíšův pozdrav a zároveň odpověď na lidskou potřebu nebyla “čiň pokání, hříšníku!” ale “tvé hříchy jsou ti odpuštěny” Čímž ihned v počátku odstranil pochybnosti, že by mezi tebou, tvou potřebou, jím a jeho jednáním s tebou, stálo cokoliv v cestě. Kde chceš hledat otevřené dveře, dědičné hříchy, dědičná prokletí nebo skryté hříchy, když jsou jím dveře už zavřeny, tvé hříchy jednou pro vždy odpuštěny, a to ne díky tvému vyznávání, ale díky tvému přímluvci? Bůh se s tebou již smířil a nic proti tobě nedrží.

Někteří však možná namítnou “Ale Bůh je spravedlivý a hříchy nenechá bez spravedlivého trestu, protože spravedlivá odplata za hřích je smrt” Odpovědí je jedno velké ANO A AMEN. Bůh, doslova a do písmene, žádný minulý, přítomný ani budoucí hřích světa nenechal bez trestu. Za všechny hříchy viditelné, skryté, nevědomé, zapomenuté i promlčené spravedlivě zaplatil, a to tu nejtvrdší cenu. Dal svůj život. Jeho smrt nevyřešila jen tzv. vyznanou minulost, vyřešila vše. On vysvobodil svět z područí hříchu a sám vypil pohár svého spravedlivého hněvu až do dna. Hřích tedy, nejenže nenechal bez trestu, on sám se stal naším hříchem, aby hřích ve svém těle doslova zabil. To je jeho ultra spravedlivý soud: Přes všechen ten nános, tu prohnilost a ztracenost, nepřestal vidět, kdo jsme a proto místo nás šel On. Zaplacenou cenou vyjádřil naší hodnotu, a tou není hodnota, hříchem prolezlých, omilostněných červů, ale hodnota jeho Syna a samotného Otce, který byl v Synu, když smiřoval svět se sebou. V jeho očích máme stejnou hodnotu, jaku má On a jeho život.

Cože? To tedy znamená, že je možné dál hřešit, když už hřích nad námi ztratil svou moc, když trest za něj vzal na sebe sám Bůh, a když mě už za něj trestat nebude?

Proč bys to dělal? Proč bys dál žil z nepravosti, když jsi dostal možnost žít z toho, co je pravé. Náhražka z Číny byla odhalena a odstraněna, abys mohl užívat to, co je originál přímo od výrobce. Takže ano, hřích už nemá tu moc, kterou měl před ukřižováním, to však neznamená, že nedokáže ublížit tobě, nebo tvému okolí. Ale právě proto, že už nemá tu moc, nemusíš se ho bát, protože tě nemůže oddělit od Otce, nemůže tě zničit, ale kdykoliv vystrčí tu svou plešatou hlavu, můžeš mu ji spolu s Bohem “ustřelit” a tak se sním jednou pro vždy vypořádat (všichni prostovlasí přijměte, prosím, mou omluvu). Ježíš to viděl tak lehce, že hříšníky nevybízel k nějakému extrovnímu hlubokému “pokání,” které někteří (včetně mě) činili až do pokakání, On prostě řekl, jdi a už to nedělej, jsi svobodný. Toto je pokání. Co se tedy vrátit k této jednoduchosti a přijmout tuto neskutečně úžasnou zprávu, tak prostě jako děti? Pak totiž nejen že někdy v budoucnu uvidíte Boží Království, ale začnete jej vidět a žít v něm za vašeho zdejšího života, v té situaci a v tom prostředí, kde se zrovna nacházíte.

_________________________

Jan 1:29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který SNÍMÁ HŘÍCH SVĚTA.

Jan 12:27-33 „Nyní je má duše rozrušena. Co mám říci? ‚Otče, zachraň mne od této hodiny‘? Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe se ozval hlas: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a uslyšel to, říkal: ‚Zahřmělo.‘ Jiní říkali: ‚Anděla k němu promluvil.‘ Ježíš řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. NYNÍ JE SOUD NAD TÍMTO SVĚTEM, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.“ Těmito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít.

Římanům 8:1-3 Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha. Vždyť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě OSVOBODIL OD ZÁKONA HŘÍCHU A SMRTI. Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a ODSOUDIL HŘÍCH V TĚLE

2 Korintským 5:19-21 Neboť BŮH BYL V KRISTU, KDYŽ SMIŘOVAL SVĚT SE SEBOU a přestal lidem počítat jejich provinění, a uložil v nás to slovo smíření….TOHO, který hřích nepoznal, ZA NÁS UČINIL HŘÍCHEM, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

Efezským 2:14 Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle ZRUŠIL NEPŘÁTELSTVÍ — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořila jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž ZABIL TO NEPŘÁTELSTVÍ. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, a pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom Duchu.

1 Janův 2:1-2 Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. ON JE SMÍRČÍ OBĚTÍ za naše hříchy, a nejen za naše, ale i ZA HŘÍCHY CELÉHO SVĚTA.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *