sozo.cz

Vedou všechny cesty k Bohu? …

Vedou všechny cesty k Bohu? …

Vedou všechny cesty k Bohu? Určitě ne, většina jich nevede nikam. Je tu však jedna Cesta, která se vydá po každé cestě, aby našla ty, kteří se na jiných cestách poztráceli.

Upraveno z knihy Wm Paula Younga | Chatrč

Jan 14:6 Já, říká Ježíš, jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Lukáš 15:2-6 Farizeové a učitelé Zákona reptali: “Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi.“ Řekl jim toto podobenství: „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne? A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: “Radujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *