Tvá mysl utváří tvou realitu

Pokud si myslíš, že jsi v pasti, že jsi uvězněn či obsazen, tak jsi. Tvá mysl utváří tvou realitu.