sozo.cz

Kdo se nacházel opravdu v posledních dnech?

Kdo se nacházel opravdu v posledních dnech?

1, Korintským 10:11 Tyto všechny věci se jim (Židům pod Zákonem) staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí NÁM, které zastihlo DOKONÁNÍ VĚKŮ.

Židům 9:25-26 (Ježíš) Nepřišel ani proto, aby častokrát obětoval sám sebe, jako velekněz každoročně vchází do svatyně s cizí krví, neboť by musel od založení světa častokrát trpět; NYNÍ však je zjeven jednou při DOKONÁNÍ VĚKŮ ke ZRUŠENÍ HŘÍCHU skrze svou oběť.

Dokonání / konec věků zastihl generaci, která tu byla před 2000 lety. Pavel, inspirován Duchem Svatým, to nepsal pro budoucí generace, protože se to týkalo přímo jeho generace, když píše: “nás to zastihlo”. Bůh nikdy nebude klamat, aby někomu před tisíci lety napsal něco, co se toho dotyčného nikdy týkat nebude. Leda by i Duch Svatý byl tehdy v opojení a spletl se.

Je dobré vědět, o čem je řeč, abychom si na sebe, potažmo na dnešní generaci, nenechali naložit břemeno, které je už dávno strženo.

Záchrana je hotova, úplně a zcela, Ježíš již přišel na konci věků (byl zjeven tehdy na konci věků – není psáno, že bude zjeven jednou na konci věků), aby hřích zrušil a tak svět zcela osvobodil.

Jan 1:29 Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.

1. Janův 2:2 On (Ježíš) je smírčí obětí / obětí zadostiučinění za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.


Reakce ke článku Roberta Krejčího:

Kdo se nacházel opravdu v posledních dnech? Tvrdili a nechali to inspirovaně zapsat Petr, Pavel, Jakub a Jan. A tvrdí to, o dnešní době, téměř všichni dnešní učitelé Bible. Je tedy na tobě, komu budeš důvěřovat. Nemusíš jen tupě kývat. Otec se může stát tvou realitou a vysvobozením ještě dnes.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *