sozo.cz

Co bylo hříchem Sodomy?

Co bylo hříchem Sodomy?

Často jsem slyšel, že hlavním hříchem Sodomy byla homosexualita případně jiná sexuální perverze. Copak o tom říkal Bůh?

Ezechiel 16:49 Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost / povýšenost / arogance, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala.

Samozřejmě, že jejich jednání se projevilo v mnoha věcech zle, včetně snahy ponížit či ublížit příchozím. Nic méně, jejich vinou, o které hovoří Bůh, nebyla jiná sexuální orientace, což je s takovou oblibou mnoha křesťany používáno, nýbrž pýcha a neochota pomoci chudým a nuzným. Je tedy smutné, kolik učení je řadou křesťanů, prostě bez dalšího zkoumání, přejímáno a následně aplikováno k tupému odsuzování druhých.

Je to jako hra na tichou poštu. Začneme s povýšeností, skončíme s deviací. Začneme s neochotou počít dítě (Gen 38:9), skončíme se sebeukájením. Začneme s Gehennou (Mt 5:22), tedy fyzickým místem za hradbami Jeruzaléma, místem vykonání soudu nad Izraelem, skončíme s peklem a věčným trápením pro všechny bezvěrce.

Nemohu povědět nic jiného, než jen, nebaštěte tak snadno vše, co se vám předloží na talíř, může vám to zkazit žaludek.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “Co bylo hříchem Sodomy?

 1. sozo.cz Post author

  Agumentem pro potvrzení, že Sodomští byli homosexuálové, je spojení “ať je poznáme”. Slovo “poznáme” je podle strongova slovníku (https://biblehub.com/hebrew/3045.htm) přeloženo ze slova יָדַע (yada).

  Pro bližší představu je například použito ve verších:

  Genesis 3:5 neboť Bůh VÍ (yada), že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete ZNÁT (yada) dobré a zlé.

  Genesis 3:7 Oběma se otevřely oči a POZNALI (yada), že jsou nazí. Sešili tedy fíkové listí a udělali si bederní roušky.

  A pak je samozřejmě stejné slovo použito i pro vztah muže a ženy. Což hlavně je používáno některými vykladateli bible jako obhajoba, že jde o homosexualitu.

  Genesis 4:1 I POZNAL (yada) člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: Vytvořila jsem muže s Hospodinem.

  Jinými slovy, nepopírám, že příchozí do Lotova domu chtěli ponížit, nic méně, nikde není uvedeno, že byli homosexuálové. To slovo mohlo být docela klidně použito, jako “ať zjistíme, co jsou zač, s cílem jim ublížit”, což více odpovídá tomu, co Bůh říká v Ezechielovi. Bůh se tedy nezabýval jejich sexuální orientací, ale jejich pýchou a postojem vůči chudým a nuzným.

  Problémem pak je, že tato místa bereme a tupě odsuzujeme druhé na základě takto ohnutých výkladů, namísto abychom i my poskytli pomocnou ruku. Chováme se pak kolikrát úplně stejně jako oni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *