sozo.cz

My se nevlezeme do vašich pravidel

My se nevlezeme do vašich pravidel

Lukáš 7:31-35 “Ke komu tedy připodobním lidi tohoto pokolení a komu jsou podobni? Jsou podobni malým dítkám, jež sedí na tržišti a vzájemně na sebe volají a říkají: Zapískali jsme vám a nedali jste se do tance, žalozpěv jsme vám zanotovali a nerozplakali jste se. Přišel Jan, křtitel, jenž ani chleba nejedl ani vína nepil, a říkáte: Má démona. Přišel Syn člověka, jenž jí a pije, a říkáte: Hle, člověk, jenž je žrout a pijan vína, přítel dávkových výběrčích a hříšníků – a moudrost byla ospravedlněna ode všech svých dětí.”

Co to vlastně říká? My se nevlezeme do vašich pravidel, škatulat a představ. Co si to vlastně myslíte, že jimi vyřešite náš, život? My totiž víme co máme a tak doslova vaši hru na píšťalu a slzy nehrajeme, přímo na ni kašleme a přesto zůstáváme spravedliví a svobodní.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *