sozo.cz

Zapečetěný Daniel a odpečetěné Zjevení

Zapečetěný Daniel a odpečetěné Zjevení

Aby mohl nastat Danielův poslední týden, musela být kniha zapečetěna a mohlo jí být porozuměno až koncem 60-tych let n.l. Vždyť Petr říká Bratři, vím, že jste to udělali z nevědomosti stejně jako vaši vůdcové. Bůh to dopustil, aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto také to, že nerozuměli byl jeden z důkazů jeho Mesiášství: Ačkoli před nimi vykonal tolik zazraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:

„Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?“

Proto nemohli věřit, neboť Izaiáš ještě řekl:

„Oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, aby očima neuviděli a srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.“

Nenechte se prosím těmito slovy v tomto věku zrazovat, nebo dělat z toho nějakou teologii – pardon, už se stalo, že….????

A to že v posledním týdnu šlo o Mesiáše Prince, nikoliv antikrista, jak je předkládáno, dokazuje právě ještě trvající zapečetění knihy a uchování v tajnosti :

“Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas.”

Jan už knihu zapečeťovat neměl protože už se na konci věku a v posledním týdnu nacházel a blížila se konec “světa”. Vždyť Janem psaná kniha se jmenuje ODHALENÍ nebo taky ODTAJNĚNÍ JEŽÍŠE KRISTA. To je úplná bomba, vždy šlo jen a jen o Mesiáše a kniha Zjevení, byla pro všechny v té době, aby mohli Ježíše v poslední době poznat a ještě si to zkontrolovat s knihou Daniel.

Robert Krejčí

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *