sozo.cz

Ďáblovo požehnání

Ďáblovo požehnání

Když jsem byl kdysi vyloučen z církve, vyděšeně jsem očekával své zničení. Dostal jsem se přeci mimo Bohem chráněné území. A jak jsem se dříve naučil, ďábel už je na cestě, aby se mi pomstil za to, že jsem si dovolil od něj kdysi odejít k Bohu. Bůh mě teď už nechrání, protože už nejsem pod ochranou církve, a tak jsem si sedl a čekal, až se uskuteční má veřejná poprava, kterou vykoná sám Satan s celými legiemi démonů.

Jaké bylo mé zděšení, když se žádné zničení nekonalo. Ačkoliv jsem jen přežíval, začalo se mi dařit ve zdraví tělesném i psychickém. Začalo se mi dařit ve vztazích s ostatními lidmi i v rodině. Začalo se mi dařit v práci. Mé příjmy, proti všemu očekávání, začaly růst. A dokonce i problémy, které jsem si dříve nasekal, se začaly řešit – samozřejmě s mým přispěním.

Byl jsem z toho natolik pomatený, že jsem se děsil i tohoto úspěchu. Bylo přeci jasné, že mi ďábel žehná. Ostatně i můj někdejší pastor mě v tomto opakovaně ujišťoval: “Když si myslíš, že se ti daří, že je to lepší, jsi na tom ještě hůř než jsme si mysleli!” Ten lump ďábel totiž změnil svou strategii a nezničil mě. Naopak! Připravil pro mě daleko rafinovanější plán. Zahrnul mě svým prokletím, tím, že mi naprosto a ve všem požehnal. Ó Bóže, kdo mě z tohoto prokletí Satanova požehnání vysvobodí!? Pomooooc!

Vím, že jsem to takto neviděl sám. Od té doby jsem se totiž setkal s mnoha dalšími lidmi, kteří uvěřili tomu samému, čemu i já. Také oni v tomto zoufalém satanovu požehnání čekali na zatracení. A co víc, setkal jsem se také mnoha lidmi, kteří mi říkali to samé, co můj pastor i další milí bratři: “Jsi pod prokletím, ďábel si tě vydržuje a ty už to ani nevidíš!”

No a jednoho dne jsem narazil na jedno zajímavé místo v Bibli:

Přísloví 16:7 Když Hospodin najde zalíbení v cestách člověka, působí, že i jeho nepřátelé s ním žijí v pokoji.

Takže, pokud je skutečně má spokojenost i úspěch zásluhou temnoty, jak se mi mnozí snaží namluvit, jsem vděčný Bohu. Znamená to totiž, že se mu opravdu líbím, protože způsobil, že dokonce i ďábel mi Božím přičiněním začal žehnat. ??

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

One thought on “Ďáblovo požehnání

  1. sektářské myšlení

    Ó, jak já dobře znám tohle sektářské myšlení. Odešels a nedaří se ti? Je to důkaz, že sekta měla pravdu. Odešels a daří se ti? Je to důkaz, že sekta měla pravdu.
    Roky jsem v tom žil. Je to jako padnout do drogové závislosti, nebo alkoholismu, tohle evangelikální, charismatické, letniční, adventistické nebo svědkovskojehovistické myšlení. Je to jako cejch vypálený na mozku a osvobodit se je velmi těžké. Opustit sektu je relativně snadné. Opustit toto myšlení strachu je podstatně těžší, ale je to možné!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *