Datování knihy Zjevení (3)

Ve Zjevení 11:1 bylo Janovi řečeno, aby změřil chrám. To z důvodu věcí, které tam fyzicky a fakticky posléze probíhaly. To znamená, že chrám ve chvíli, kdy knihu psal, ještě stál. Muselo tedy být před jeho zničením. Pokud by šlo o duchovní chrám, který měl změřit, bylo by to bizarní poučení, byl-li by v té době ten fyzický chrám již jen hromada sutin. Šlo totiž o následné události.

Další důležitá věc, která se týká tohoto tématu, je fakt, že Jan nikde nezmiňuje skutečnost, že by ten fyzický chrám byl zničen. Těžko si tedy představit, pokud by knihu psal až po jeho zničení, že by takovou událost vůbec nezmínil. To je vpravdě nemyslitelné. O všem píše jako o událostech, které se mají brzy stát, o minulosti se nezmiňuje.

Pokračování

Předchozí článek seriálu