Bible zcela jasně říká

Kdykoli toto někdo řekne, zbystřím a čekám, co bude následovat. V mnoha případech totiž vyjde najevo, že dotyčný vůbec neví, o čem mluví. Je jasné, že Bible nemá v mnoha věcech jasno, k mnoha věcem se prostě vůbec nevyjadřuje a o mnoha věcech je tam psáno úplně něco jiného, než co se mi dotyčný snaží povědět. Ale on se mě přesto snaží přesvědčit, že to tam je. A tak si ji vykládá pro své vlastní účely.

Byla doba, kdy jsem takovým prohlášením věřil. Bral jsem je velmi vážně a snažil se jim podřídit celý svůj život. A ačkoliv to, co oni říkali, že tam je, jsem tam prostě neviděl, věřil jsem, že když oni to tam vidí, tak to tam prostě je. Přeci by si to nevymýšleli. Vždyť jsou křesťani a ti nikdy nelžou. A co víc, jsou mnohem zkušenější, pomazanější a moudřejší než jsem já. A tak jsem se postupně naučil číst Bibli přesně tak, jak chtěli, abych jí četl a vidět v ní přesně to, co chtěli abych v ní viděl.

Dnes už vím, že neexistuje jen jeden výklad Bible. Existuje tolik výkladů Bible, kolik je těch, kteří ji vykládají. Což není nic nenormálního. Ke všem textům přistupuje každý svou vlastní optikou. Smutné to začíná být tehdy, když se jeden výklad stane nadřazeným nad ostatními a začne ubližovat druhým. Žel, stále znám hodně lidí, kteří jsou přesvědčení, že jejich výklad Bible je ten jediný pravý, že právě oni mluví za Boha. A toto přesvědčení jim dává oprávnění začít se chovat nadřazeně, ačkoliv i tuto nadřazenost vykládají, jako pokornou službu Bohu.

Popis obrázku: Muž říká: „Bible však zcela jasně říká…“ ale Boží ruka sestoupí s červeným fixem a upraví jeho prohlášení tak, aby sdělovalo: „Můj výklad Bible pro mě zcela jasně říká to, co chci, aby říkala“.

Bible zcela jasně říká

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail