O významu dávného konce

Často jsou citovány texty o hněvu, trestu, pomstě a Gehenně, jenže v nepochopení, že toto je myšlenkový soubor zjevení zákona, který končil a blížil se k destrukci. Z tohoto destruktivního konce a myšlení tehdejšího věku, byli zachraňováni v poslední době. Jednalo se o dvě konkurenční Zjevení. Zjevení zákona, který končil a zjevení Ježíše Krista, do kterého bylo třeba utéct k záchraně od starého k novému. Jejich plně nové, do kterého se budovali v Dům, byl konec jejich starého. Závěrem Zjevení Ježíše Krista je suverénní povaha nevyhnutelné Boží lásky.

Je velmi těžké pochopit a vidět konec vyprávění, když se do vyprávění umístíte. Potom váš bůh nevypadá jako láska a musíte ho neustále obhajovat – tedy svou verzi ego boha na obloze.