Co bylo souzeno

Jedna z prvních věcí, která by nám při čtení Nového zákona neměla unikat je, že veškerý soud a odsouzení bylo v jejich mysli.

Luk 19:22 I řekl jemu: Z ÚST TVÝCH soudím tebe, služebníče zlý. VĚDĚL SI, že jsem já člověk přísný, bera, což jsem nepoložil, a žna, čehož jsem nerozsíval.

Byli souzeni mezi jejich ušima, v rámci jejich myšlenkového konstruktu o Bohu a sobě samých, skrze zničení jejich chrámu. Mysl Zákona byla nepřátelství, ale byla to celá jejich identita.
Jejich vědomí hříchu bylo v jejich mysli, díky jejich přesvědčení. Byla souzena jejich stará smlouva, jejich, s ní identifikovaná, duše.