sozo.cz

Dan Mohler

Jako že jsem živ, tak celá země bude naplněna mojí slávou

Naučili jsme se chodit do církve a přitom Bůh nás učí, jak být Církev. Stali jsme se náboženští v tolika ohledech. Víte, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu? Vím, že se ti zdá těžké tomu uvěřit, ale On tě stvořil ke Svému obrazu, ke své slávě. Podle Boha jsme tedy obrazem a slávou Boží…

Tomu se říká modlitba víry

Bůh na kříži neproklel svého Syna. On učinil svého Syna hříchem a proklel to, co nás zabíjelo. Bůh proklel hřích v těle a hřích nad námi již nepanuje, protože zákon Ducha života v Kristu Ježíši nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. Pokud jste nemocní a potřebujete uzdravení, tak naše hříchy jsou odpuštěny, Bůh do nás dechl skrze Ježíše…

24 hodin, 7 dní v týdnu spravedlivý

Jsme ospravedlněni, spravedliví, jako bychom nikdy nezhřešili. Bojovat dobrý boj víry a mít oblečenou zbroj znamená hlavně držet Boží spravedlivý soud vůči vašemu životu, držet to svědectví živé ve vašem srdci a mít na zřeteli, že vaše totožnost je určena skrze Krista, ne skrze to, čím procházíte. Satan vám chce ukrást vaši jistotu před Bohem,…

Boží sláva může opět přebývat v člověku

V den letnic byl Bůh tolik nadšený, protože nemusel přijít v oblaku, aby se chránil od nesvatého hříchu. Skrze krev svého Syna mohl opět přijít přímo do svých lidí! Všechno bylo obnoveno! Jak Bůh stvořil Adama? Dechl do hlíny. Co udělal Ježíš, když se setkal s učedníky poté, co vstal z mrtvých? Dechl do nich a řekl jim:…