sozo.cz

Dan Mohler

Šepty, šepty, šepty v hlavě

Lidé, kteří mají problém odpustit, prostě nepřijali Boží lásku a milost a nenechali ji, aby je obmývala, protože to je nejúžasnější věc – že nikdy se nebudu muset zodpovídat za věci, které jsem udělal mimo Něj, nikdy. I když se ty věci snaží šeptat a připomínat se mi, tak jsou úplně mrtvé. Takže nepotřebuji modlitbu, nepotřebuji…

“Nestarejte se” 365x v Bibli

Pro člověka v nevěře není žádné množství důkazů dostačující, protože si vždy bude hledat způsob, jak se vymluvit. Ale člověk ve víře nepotřebuje důkazy, důkazem je Slovo – důkaz věcí neviditelných – takže nepotřebuji vidět, abych věděl, již jsem viděl! A moje vidění duchem způsobí manifestaci věcí zde. Můžete mít…

Dan Mohler | Slyšte pravdu

Bůh stvořil Adama někým, skrze hřích to bylo zničeno, a my jsme se narodili do této zkaženosti, a proto se musíme znovu narodit. My jsme ze znovuzrození udělali výhodnou modlitbu, která nám zajistí nebe, namísto proměněného života. Držíme si stejný způsob myšlení a nárokujeme si věčnost. Držíme si stejný způsob myšlení a přitom říkáme, že…