sozo.cz

Dan Mohler

“Nestarejte se” 365x v Bibli

Pro člověka v nevěře není žádné množství důkazů dostačující, protože si vždy bude hledat způsob, jak se vymluvit. Ale člověk ve víře nepotřebuje důkazy, důkazem je Slovo – důkaz věcí neviditelných – takže nepotřebuji vidět, abych věděl, již jsem viděl! A moje vidění duchem způsobí manifestaci věcí zde. Můžete mít…

Tomu se říká modlitba víry

Bůh na kříži neproklel svého Syna. On učinil svého Syna hříchem a proklel to, co nás zabíjelo. Bůh proklel hřích v těle a hřích nad námi již nepanuje, protože zákon Ducha života v Kristu Ježíši nás osvobodil od zákona hříchu a smrti. Pokud jste nemocní a potřebujete uzdravení, tak naše hříchy jsou odpuštěny, Bůh do nás dechl skrze Ježíše…