sozo.cz

Miloš Pavlík

Pavlíkův studijní překlad Bible

Představujeme Vám Pavlíkův studijní překlad Bible, který klade důraz na co nejpreciznější, nejpřesnější a nejdůslednější „otisk“ originálních biblických jazyků do češtiny a slovenštiny. Text je doplněn velmi rozsáhlým a pečlivým poznámkovým aparátem, který se soustředí na upřesňování významu a smyslu textu v kontextu i jednotlivých slov. Tím překlad odhaluje význam…