Postcírkevní myšlenkové hlavolamy

Všímám si, že lidé, kteří opustí církevní setkávání, mohou cítit spoustu existenční úzkosti, protože najednou nemají jednoduché odpovědi na všechny velké životní otázky. Pojďme uvažovat o určitém přesměrování a zklidnění těch někdy nepokoj budících myšlenek. Jsou to věci, se kterými se setkávám a sám je v různých fázích prožil nebo prožívám. Každého se může týkat něco jiného a uvádím, co mi dává v tomto ohledu smysl.

Jde o točení se často v myšlenkovém kole, které se neustále snaží přijít na dokonalé porozumění smyslu života.

 

 • Začněte pěstovat život, který má smysl pro vás samotné.
  Přestaňme přemýšlet, že se pořád potřebujeme někomu zalíbit, splnit něčí přání, abychom byli hodni.
 • Začněte tvořit, být a vyjadřovat se způsobem, který je pro vás pravdivý, autentický, skutečný, silný a inspirující.
  Často jsme přehlceni potřebou sestavit systém víry se všemi svými nejnovějšími vysvětleními buď pro Boha nebo proti.
 • Začněte žít jednoduchou a nejvyšší pravdu, která je nesporná, jako je láska, soucit, dobrota, laskavost, ctnost a spravedlnost.
  Přestat s honbou nalézt lepšího a ještě lepšího guru nebo názor či program, který by nás zaručeně někam posunul.
 • Převezměte osobní odpovědnost za svůj život a dejte si osobní práci, abyste mohli v klidu a s pevnou jistotou řešit základní příčiny svých případných utrpení a neštěstí.
  Přestat řídit svůj život očekáváními, přesvědčeními, domněnkami a pravidly druhých.
 • Začněte žít svůj život na základě vaší individuality a směrujte se k tomu, na čem vám v životě záleží nejvíc.
  Přestaňte se trápit minulostí. Neustálým přemýšlením co jste mohli udělat jinak, kdo vám ublížil. Přestaňte být oběť.
 • Začněte se posouvat kupředu a udělejte to celé nově.
  To vše za vědomí, že Bůh je neoddělitelně s vámi a pochází od něj veškerá stabilita, která je dostupná.