Boj za rodinu a manželství

Opět jsem po delší době dostal pozvánku, kterou bych zjednodušeně popsal jako výzvu k modlitbám proti LGBT, ačkoliv je vznešeně podávána jako „boj za rodinu a manželství“. Kdysi jsem se jednoho vybízejícího modlitebníka zeptal, jestli někdy s nějakým gayem nebo lesbou hovořil, jestli se alespoň pokusil nahlédnout do jejich života. Odpověděl mi, že s démony nemá cenu se bavit. Hm.

Tentokrát byla pozvánka doplněna proroctvím. Wow!! Nuže, vznešení křesťané, plní lásky – klapky na oči a vzhůru do boje!

Já říkám „Bože chraň!!“