Závěr je LÁSKA

Jedním, ze základních nedostatků věroučných systémů je, že „láska“ je jednou z doktrín. Doktrína, která se musí sloučit s mnoha dalšími. Není chápána jako výslednice či absolutní závěr. Příběh Bible je o jejich předlouhé cestě k závěru lásky. Většina věcí v Bibli je z pohledu oddělené mysli od toho jaký je opravdu Bůh. Jejich chápání bylo podřízeno zcela tomuto oddělení a tím, že se křesťanství staví do jejich pozice, nemá možnost vidět jinou perspektivu a výhled.