O životních volbách

Jedním ze způsobů, jak toxické náboženství škodí lidem, je, že zduchovňuje životní situace, ve kterých je moudřejší se zachovat jinak, než údajně tzv. biblicky. To platí zejména pro zneužívání autority a moci.

 • „Cti svého otce a matku“ by nikdy nemělo znamenat přijetí jejich manipulace, zneužívání nebo toxických interakcí či chování.
 • „Nastavení druhé tváře“ by nikdy nemělo znamenat, že někomu dovolíte porušovat vaše hranice.
 • Být „člověkem víry“ by nikdy nemělo znamenat, že vyhledání profesionální terapie je známkou duchovní nezralosti.
 • „Vzít svůj kříž“ by nikdy nemělo znamenat popírání svých potřeb, tužeb a individuality.
 • Být ženou „např. Přísloví 31“ by nikdy nemělo znamenat zaujmout postoj méněcennosti, odevzdanosti a ústupu vůči mužům nebo tolerovat nadvládu či zneužívání.
 • „Strach z Pána“ by nikdy neměl znamenat život ve stavu úzkosti a nejistoty ohledně toho, že jste bezpodmínečně hodni přijetí a lásky.
 • „Poslušnost vůdcům a poddání se jim“ by nikdy nemělo znamenat dát jinému člověku autoritu nad vašim životem a vašimi volbami.
 • „Zodpovědnost“ neznamená dovolit lidem porušovat vaše osobní hranice a dát jim moc, aby vám hlídali život.

Lidem se neříká, že správná volba v životě zahrnuje:

 • Postavit se za sebe
 • Říkat „ne“
 • Stanovování hranic
 • Ukončení toxických vztahů
 • Hledání profesionální terapie
 • Pečovat o sebe
 • Ctít vaše potřeby a touhy
 • Nulová tolerance vůči neúctě nebo zneužívání