sozo.cz

Hodný nebo zlý Bůh?

Hodný nebo zlý Bůh?

Na setkání mužů v pohoří Sierra Nevada jsme pravé dokončili duchaplnou diskuzi na téma Boží milosti z Pavlova dopisu Galatským. Jeden mladý muž čekal docela dlouho, než lidé odejdou, aby si se mnou mohl soukromě promluvit.

„Tyto dva dny jsem poslouchal, jak o Bohu mluvíte jako o milujícím Otci. Od té doby, co jsem se stal křesťanem, jsem sloužil pouze zlému Bohu, každý den jsem se bál, že minu Jeho vůli a budu odmítnut. Opravdu chci věřit, že je tak úžasný Otec, jak o Něm mluvíte, ale rozhodl jsem se, že tomu věřit nebudu.”

„Opravdu?” zeptal jsem se. „A proč?”

„Nejsem si jistý, že máte pravdu. Včera i dnes jsem o tom přemýšlel a rozhodl jsem se. Budu dál sloužil zlému Bohu.” Měl to všechno promyšlené. „Přišel jsem na to, že jestli mám pravdu a budu sloužit zlému Bohu, budu v soudný den v pohodě. Jestli se mýlím a On je opravdu takový Otec, jak říkáte, pochopí, proč jsem to udělal. Kdybych to změnil a začal sloužit milujícímu Otci, co se stane, když se ukáže, že je zlým Bohem, za jakého jsem Ho vždy považoval? Pak budu v průšvihu.”

„Jistě, volba je na vás,” řekl jsem mu. „Ale než se rozhodnete, mohu se vás na něco zeptat?”

„Na co?”

„Vyměnil by Bůh, kterému sloužíte, na kříži svůj život za ten váš?”

Podíval se na mě a důrazně zakroutil hlavou. „Ani náhodou!”

„Jak tedy může být Bohem Bible? Bůh věděl, že pro nás nebude lehké přijmout tak neuvěřitelnou nabídku přátelství, proto toho udělal tolik, aby nás přesvědčil.”

Byl jsem s ním jen ten víkend a nevím, jak od té doby žil, ale je podobný mnoha dalším, které jsem na své cestě potkal. Na základě zkreslených Božích portrétů se rozhodli, že je bezpečnější zacházet s Ním jako se zlým Bohem.

Nemají vůbec ponětí, jak moc se mýlí.

A také nevědí, že strach z náročného Boha nikdy nebude stačit k tomu, aby se dostali do Jeho domu. Nikdy nebudou schopni udělat toho dost na to, aby si zasloužili, co jim chce Bůh dát zdarma.

Ke vstupu do Božího domu musíme vyměnit svůj strach z Něho za lásku, která je mnohem silnější.

Pojďte ke Mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a Já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe Mé jho a učte se ode Mě, neboť jsem mírný a pokojný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. (Matouš 11:28-29)

Z knihy Wayne Jacobsena | Miluje mě!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *