sozo.cz

Bible není Ježíš Kristus, který je živým Slovem

Bible není Ježíš Kristus, který je živým Slovem

Bible není Ježíš Kristus, který je živým Slovem. Bible se nenarodila z panny, nebyla ukřižována, nebyla vzkříšena a ani není po pravici Otce. Bible také není to Boží slovo, které je upevněné navěky v nebi, jak o tom mluví žalmista (Žalm 119:89), není to řeč “přírody”, o které žalmista mluví v Žalmu 19:1-4… Není to slovo, o kterém Ježíš mluvil, že je zaséváno v podobenství o rozsévači (Matouš 13). Bible je Boží slovo v jedinečné zapsané formě, jsou to Boží slova stejná, jako když k nám osobně Bůh mluví dnes.

Dallas Willard

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *