sozo.cz

Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se

Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se

Na počátku Bůh stvořil Adama, žili spolu, mluvili spolu, nebyla žádná pravidla, než jen, buď se mnou a spoléhej na náš vztah, já tě věci naučím, já tě budu vychovávat, žijeme spolu. Ve svůj čas k němu přivedl zvířata a Adam je pojmenoval, ve svůj čas k němu přivedl pomoc a Adam viděl jak skvělá byla. Pak se přikradl had a namluvil jim, že potřebují znát dobré a zlé, aby Bohu “lépe porozuměli” a výsledek? “Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se…”

Dnes se lidé obrátí, prožijí úžasný čas, kdy slyší Boží hlas, prožívají Boží zaopatření, Bůh pro ně zajistí zpoždění autobusu, postará se o nákup, když oni zapomenou, posílá lidi do cesty a vůbec ve všem vidí Boží ruku. Pak se přikrade had, v podobě náboženství, a stejně jako na počátku je přivede ke stromu poznání dobra a zla, aby jim tzv. pomohl lépe porozumět a dospět tak lépe k poznání Boha, a výsledek? “Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se…” nebo, což je ještě horší “Tvůj hlas už neslyším, ale kvůli tomu, co vše jsem o tobě slyšel, se tě o to více bojím…”

Je opravdu mnoho a mnoho lidí, kteří se obrátili, zakusili fantastickou svobodu v té míře, kterou v té době byli schopni pojmout a dnes jsou kdo ví kde (a tím nemyslím ve světě). Bojí se Boha stejně jako Adam, ne proto, že by je ta svoboda zlikvidovala, ale protože je zničilo to tzv. vyučení v rozeznání dobra a zla, namísto vyučení, jak zůstávat ve vztahu s Bohem, tento vztah rozvíjet a růst v něm.

Jeremiáš 31:34 Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!’ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *