sozo.cz

Mějme Boží pohled, ne Boží přikázání

Mějme Boží pohled, ne Boží přikázání

Mějme Boží pohled, ne Boží přikázání

Desatero nebylo schopno dokonale vyjádřit Boží srdce. Ono bylo jen chabým stínem toho budoucího dokonalého, které Bůh pro nás zamýšlel. Nová smlouva neznamenala, že by Bůh, místo na kámen, napsal znovu deset přikázání, do našeho srdce. On udělal něco, co naprosto těch deset přikázání předčilo. Dal nám nové srdce, které naplnil láskou, naprosto přesahující pouhou snahu zachovávat pár příkazů. Toto srdce je naplněno jeho přirozeností, je naplněno jím samotným, takže vše, co máme, je základ, který nám umožňuje vidět a jednat ve všem tak, jako On, protože jsme jedno s ním. Snaha o udržení a zachovávání desatera, je návratem k životu v oddělení s potenciálem selhat a soudit. Je to návrat k něčemu, co nikdy nemohlo a nemůže uvolnit všechen ten skutečný potenciál, který je v nás. Mějme Boží pohled, ne Boží přikázání.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

2 thoughts on “Mějme Boží pohled, ne Boží přikázání

 1. sozo.cz Post author

  Spoustu křestanů stále drží v guláši zvaném staronová smlouva neporozumění toho, co se Bůh rozhodl udělat a co také udělal. Nová smlouva není snahou zachovat Zákon “s Boží pomocí”. Zákon byl nazván nepřítelem, službou smrti, mocí hříchu a odstraněn jednou pro vždy. Pavel dokonce píše, že to nepřátelství bylo zabito.

  Efezským 2:13 Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými Kristovou krví. Neboť on je náš pokoj; on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství — Zákon s jeho příkazy a ustanoveními –, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířila s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství.

  Takže pokud hovoříme o přikázáních, nehovoříme o zachovávání Zákona, či desatera. Jan hovoří o lásce, nebo o tom, abychom milovali. Což, pokud se opět stane jen naší snahou tzv. “musím milovat protože mi to Bůh přikázal, nebo protože mám vyšší důvod”, je v bleděmodrém stejné, jako život pod Zákonem. Stejná snaha, stejná selhání, stejný pocit odsouzení.

  Láska je celá o srdci a o vztahu. Není možné ji ovládat, abychom sami něčeho dosáhli? Vztah vyžaduje čas, srdce, nejistotu a učení se vzájemnému porozumění. Zachovávání přikázání je možné i bez vztahu. Je to konkrétní, popsatelné, samo o sobě dosažitelné, ale to Bůh nikdy nechtěl.

  Bůh nezachovává přikázání, on je Pravdou a Spravedlností, to je jeho přirozenost a v Ježíši stvořil nového člověka – nás – který je jako On. Máme jeho přirozenost. Nestvořil nás proto, aby nám dal tzv. nová lepší přikázání a vetší sílu je zachovat. Protože toto chápání okamžitě vede k úvaze, která zní “Ježíš je ochotný vzít na sebe naše hříchy, které ve slabosti spácháme, jsme totiž jen omilostnění hříšníci”

  On se s hříchy vypořádal jednou pro vždy a taktéž se smířil nejen s námi, ale s celým světem. Hřích už není faktor, který by stál mezi námi a Bohem, a který by Bůh neustále musel řešit. Máme dokonalou oběť (Žid 10:14), nejlepšího přímluvce (1.J 2:2) a tím je to vyřešeno. Takže nadále již žádný Zákon (Ef 2:13), tedy žádné počítání hříchu (2.Kor 5:18), tedy ani žádný hněv (Ř 4:15). Je to naprosto nová věc, kterou není možné mísit s tím starým, jinak stále budeme mít hokej. Na starý šat už nová záplata nelze dávat.

  Takže nová smlouva je být s Bohem, setkávat se s Ním tváří v tvář, poslouchat a znát Neviditelného, který mluví k našemu srdci, vše dělat s ním, protože pouze v tomto vztahu se děje naše vnější proměna. Tehdy odpadá čekání na návrat pána, který se “jednoho dne vrátí”, aby vyhodnotil, jak jsem rozmnožil své hřivny. Co by chtěl hodnotit, když vše co dělám, dělám s ním?

 2. Dáša

  To je tak vynikající, vyčerpávající a osvobozující!!!! Kéž by tomu chtělo křesťanstvo porozumět a přijat tuto pravdu do srdce, aby se mohlo radovat se vztahu s Ním.
  Bože, dej prosím Tě svému lidu porozumět. Díky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *