sozo.cz

Velikonoční vyučování (homilie) Jana Chrysostoma

Velikonoční vyučování (homilie) Jana Chrysostoma

Ať už se nikdo smrti nebojí, neboť Spasitelova smrt nás osvobodila. Ten, který byl smrtí vzat, ji zničil! On sestoupil do Pekla a Hádese uvrhl do zajetí! Když okusilo Jeho tělo, vzbouřilo se! Už Izaiáš to předpovídal, když zvolal: “Peklo se vzbouřilo, když se s Tebou setkalo v hlubinách.”

Vzbouřilo se, protože bylo zrušeno!
Vzbouřilo se, protože bylo zesměšněno!
Vzbouřilo se, protože bylo vyprázdněno!
Vzbouřilo se, protože bylo vyloupeno!
Vzbouřilo se, protože bylo spoutáno řetězy!
Uchvátilo tělo a narazilo na Boha!
Uchvátilo zemi a střetlo se s nebem!
Uchvátilo viditelné, ale zhroutilo se před neviditelným!

Ó, smrti, kde je tvůj osten? Kde je tvé vítězství?
Kristus vstal z mrtvých a ty jsi svržena z trůnu!
Kristus vstal z mrtvých a démoni padli!
Kristus vstal z mrtvých a andělé oslavují!
Kristus vstal z mrtvých a život převzal vládu!
Kristus vstal z mrtvých a žádný mrtvý již nezůstává v hrobě!

Neboť Kristus, vzkříšený z mrtvých, se stal prvotinou těch, kteří spali.

Jemu patří sláva a moc navěky.

Amen

Jan Chrysostom
4. století našeho letopočtu

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *